Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: V članku avtor obravnava prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki samoupravni lokalni skupnosti (ali Republiki Sloveniji) omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s tem njeno podjetniško prestrukturiranje. Prenos premoženja je v članku obravnavan v luči slovenske korporacijske ureditve, tako z vidika postopkovnih pravil kot tudi z vidika varovanja interesa imetnikov deležev in upnikov kapitalske družbe, ki prenaša svoje premoženje. Ključne besede: prenos premoženja, univerzalno pravno nasledstvo, pripojitev, varstvo upnikov in imetnikov deležev Title: Company Reconstruction by Transfer of Assets Abstract: In this article, the author discusses transfer of assets as one of legally regulated forms of corporate restructuring that enables local self-governing authority or the Republic of Slovenia to acquire a company with its assets and liabilities by way of universal legal succession, and therefore bring about corporate status restructuring. Transfer of assets is discussed with regard to Slovenia's corporate regulation, both in terms of procedural rules, as well as in terms of protection of interests of the shareholders and creditors of the company, which transfer the assets. Key words: transfer of assets, universal legal succession, transfer by acquisition, protection of creditors and shareholders


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov