Inteligentne naprave in človekove pravice

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Prispevek kratko oriše povezavo med umetno inteligenco in človekovimi pravicami. Avtorica zagovarja stališče, da je na človekovih pravicah utemeljen pristop k regulaciji umetne inteligence najboljša alternativa za varovanje človeštva pred najhujšimi tveganji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Zaveza etičnemu razvoju in uporabi umetne inteligence je pomembna, a zaveza varovanju človekovih pravic je še pomembnejša. V tem pogledu je zlasti bistvena dosledna zaščita pravice do zasebnosti oziroma zaveza tistih, ki osebne podatke o ljudeh zbirajo, da bodo te podatke pri razvoju sistemov umetne inteligence v zelo raznovrstnih sferah življenja varovali. Potrebnih bo veliko raziskav o potencialnih grožnjah umetne inteligence za človekove pravice kot tudi ukrepov za ustrezno odzivanje na ta tveganja. Ključne besede: dobra in slaba umetna inteligenca, Splošna deklaracija človekovih pravic, načela zaupanja vredne umetne inteligence v EU, pravo in etika Title: Intelligent Devices and Human Rights Abstract: The paper outlines the connection between artificial intelligence and human rights. The author argues that an approach to the regulation of artificial intelligence for the protection of mankind, based on human rights, is the best alternative to the risks brought about by artificial intelligence. Commitment to ethical development and use of artificial intelligence is important; however, a commitment to the protection of human rights is even more important. In this regard, in particular, the protection of the right to privacy is essential, so that those who collect personal data are committed to protecting this information in the development of systems of artificial intelligence in a very wide range of spheres of life. Finally, much research is still needed on potential threats of artificial intelligence to human rights, as well as appropriate measures to respond to those risks. Keywords: good and bad artificial intelligence, General Declaration of Human Rights, principles of trustworthy artificial intelligence in the EU, law and ethics


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov