Kalejdoskopski pogled na umetno inteligenco in pravo človekovih…


Povzetek: Prispevek skozi prizmo Splošne deklaracije človekovih pravic osvetli nekatera vprašanja, ki jih sprožata razvoj in uporaba umetne inteligence (UI) za uresničevanje temeljnih človekovih pravic ter na katera bi morali biti pozorni tako pri samem snovanju UI kot tudi njeni poznejši operacionalizaciji. UI namreč človeštvu prinaša tako veliko koristi kot tudi resnih tveganj. Zato je za namene te razprave izbran kalejdoskopski pogled, saj se tako rekoč vsak trenutek pri UI kažejo nove priložnosti in pasti. Posebej pomembno je, da je vidik človekovih pravic ustrezno upoštevan v celotnem življenjskem ciklu UI, pri presoji UI z vidika vpliva na uresničevanje temeljnih človekovih pravic pa morajo ustrezno sodelovati tudi strokovnjaki prava človekovih pravic.

Ključne besede: človekove pravice, umetna inteligenca, Splošna deklaracija človekovih pravic, regulacija umetne inteligence, nadzor umetne inteligence, življenjski cikel umetne inteligence

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo