Umetna inteligenca in pravice iz ustvarjalnosti


Povzetek: Generativna umetna inteligenca (UI) je na uporabnikov poziv sposobna ustvarjati besedilo, slike ali druge medije. Prispevek preučuje, ali in kako so izdelki UI varovani s pravicami intelektualne lastnine. V poštev pridejo avtorska pravica, morebitna nova sorodna pravica proizvajalca UI in patent za izum, ki ga je generirala UI. Drugo obravnavano vprašanje je, kako generativna umetna inteligenca posega v pravice človeških ustvarjalcev, če se s strojnim učenjem na obstoječih avtorskih delih nauči posnemati njihov slog in če iz posnetka igralčeve slike in glasu generira igralčev nastop v novi filmski vlogi.

Ključne besede: generativna umetna inteligenca, avtorska pravica, sorodne pravice, patenti, strojno učenje, izvajalci

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo