Prenehanje koncesijske pogodbe


Povzetek: Koncesijske pogodbe pri nas urejajo različni zakoni, ki so glede posameznih institutov pogosto med seboj terminološko in vsebinsko neusklajeni - tudi glede prenehanja koncesijskih pogodb. Postavljajo se številna vprašanja. Namen prispevka je sistematičen pregled načinov prenehanja koncesijskih pogodb, predpostavk za njihovo uveljavljanje, pravne podlage in pravne narave posameznega načina prenehanja, načina uveljavljanja in pravnih posledic.

Ključne besede: koncesija, prenehanje koncesijske pogodbe, javne službe, odkup, ničnost

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo