Nekatera izhodišča za pripravo zakona o izboljševanju kakovosti…


Povzetek: V Sloveniji nimamo zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Zakon je potreben, ker se zaradi nezavidljive organizacijske kulture, kulture varnosti pacientov in neobstoja pravične kulture nacionalna in evropska priporočila in priporočila mednarodnih organizacij slabo upoštevajo. Posledica tega je, da kakovost zdravstvene obravnave ni na visoki ravni, kar pomeni, da so izidi za paciente slabši, kot bi lahko bili. Ekstrapolacija podatkov iz evropskih in drugih raziskav ocenjuje, da v slovenskih bolnišnicah zaradi škodljivih dogodkov na leto umre okrog 700 do 1000 pacientov, 35.000 pa jih doživi večjo ali manjšo škodo za zdravje. Približno polovico teh dogodkov bi bilo mogoče preprečiti. Čeprav je bilo na nacionalni ravni sprejetih več dokumentov za razvoj kakovosti in varnosti v zdravstvu, je bilo v zdravstveno prakso uvedeno zelo malo njihove vsebine. Bilo je tudi nekaj poskusov uvedbe strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu in več poskusov ureditve upravljanja in ravnanja s kakovostjo in varnostjo ter priprave zakonodaje, vključno s pobudo civilne družbe. Doslej se ta prizadevanja niso uresničila. Z napovedanim zakonom o kakovosti in varnosti v zdravstvu skupaj z uveljavitvijo projekta Nacionalne strategije kakovosti in varnosti v Sloveniji za obdobje 2022-2031, ki sta ga potrdila Ministrstvo za zdravje in Evropska komisija, se obetajo boljši izidi za paciente in zmanjševanje preprečljivih škodljivih dogodkov. Za uveljavitev sodobnega ter mednarodno primerljivega sistema kakovosti in varnosti v zdravstvu je odgovorna Vlada RS, za njegovo uresničevanje pa mnogi deležniki.

Ključne besede:kakovost v zdravstvu, varnost pacientov, zakonodaja, strategija

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo