Nekrivdna odškodninska odgovornost: primerno zdravilo za slovensko…


Povzetek: V prispevku avtorica obravnava problematiko odškodninske odgovornosti v zdravstvu glede na potencialne rešitve v Sloveniji de lege ferenda. Ena od možnosti, ki se ponuja, je uveljavitev nekrivdnega odškodninskega sistema, ki ga že več let poznajo v skandinavskih državah in na Novi Zelandiji. Avtorica poudari njegove temeljne prednosti in pomanjkljivosti, prav tako pa tudi nadomestne možnosti za relativno revolucionarne spremembe, ki jih ta prinaša. Predstavi ureditvi v Franciji in Veliki Britaniji, ki sta ubrali pot postopnih reform in sta obstoječi sistem klasične krivdne odškodninske odgovornosti predvsem dopolnili in izboljšali, Francija deloma tudi z dodajanjem posamičnih elementov nekrivdne odškodninske sheme. Avtorica opozarja, da je v Sloveniji poleg reforme odškodninskega prava potrebna tudi celovita reforma profesionalne odgovornosti v zdravstvu, skupaj s posodobitvijo sistema kakovosti in varnosti. Brez navedenega tudi spremembe na področju odškodninske odgovornosti ne bodo prinesle želenih rezultatov. Zavzema se za premišljeno in interesno uravnoteženo reformo ob polnem zavedanju specifik slovenskega pravnega sistema.

Ključne besede: odškodninska odgovornost v zdravstvu, nekrivdna odškodninska shema, odškodninski sistemi v zdravstvu v primerjalnem pravu, reforma odškodninske odgovornosti v zdravstvu

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo