Ukrepi sodne uprave za učinkovitejše postopanje v kazenskih zadevah


Povzetek: Trajanje postopkov v kazenskih zadevah se že nekaj let podaljšuje, število rešenih zadev pa upada. Za dosego učinkovitejšega postopanja so sodni upravi na voljo le (pre)skopi ukrepi, ki sami zase brez korenitih posegov v organizacijsko strukturo kazenskega sodstva in postopkovni predpis z intervencijo izvršilne in zakonodajne veje oblasti ne morejo doseči pričakovane učinkovitosti. Podlaga sodne uprave za zakonito organiziranje premikov zadev k manj obremenjenemu sodniku z ustavitvami pripadov in s predodeljevanjem zadev ali prenosov zadev na manj obremenjena sodišča ter dodeljevanjem sodnikov k bolj obremenjenim sodiščem je le peščica normativnih določb. S temi premiki se dosežejo le trenutne koristi, hkrati pa odpirajo tudi številna ustavnopravna vprašanja, vezana na pravico do zakonitega sodnika in sodnikove (ne)premakljivosti.

Ključne besede: sodna uprava, kazensko sodstvo, pospešitev sodnih postopkov

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo