Naročam revijo Podjetje in delo v tiskani obliki in z e-dostopom do tekočega arhiva na portalu. Letna naročnina znaša 261,60 EUR + DDV (5 %). V ceno je vračunan 10-odstotni popust. Naročilo velja do pisnega preklica.
Naziv podjetja
ID št. za DDV
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka
Kraj
Telefon
E-naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.