Pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji
Grega STRBAN diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UTEMELJENOST POSEBNE UREDITVE Ustava RS (v nadaljevanju Ustava) med temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami priznava tudi pravico do socialne varnosti (50. člen Ustave) in določa, da državljani uživajo to pravico v sklad...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo