c S

Št. zadetkov: 4564

1
Vsebina PID št. 3-4/2024

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.6.2024

2

Prosto dostopen članek

Izpodbojnost sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev zaradi kršitve pravice do obveščenosti

Avtor: Peter Podgorelec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: V sodni praksi obstajajo različna stališča o tem, ali lahko izključeni delničar izpodbija sklep skupščine o izključitvi, če na vprašanja o ponujeni denarni odpravnini, ki jih je postavil na skupščini, ni dobil popolnih in pravilnih odgovorov. Avtor podpira stališče, po katerem izključitev ...

3
Javna naročila in koncesije: spremembe pogodb zaradi povišanja cen in spremenjenih okoliščin

Avtor: Aleksij Mužina, Katja Štemberger Brizani

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Prispevek obravnava spremembe javnonaročniških in koncesijskih pogodb zaradi povišanja cen in spremenjenih okoliščin s poudarkom na gradbenih pogodbah. Avtorja zavzameta stališče, da je kot vnaprej predvideno spremembo pogodbe o gradnji, ki v pravu javnih naročil (in koncesij) dopušča spre...

4
Odmik od uveljavitve obveznosti skrbnega pregleda v zadevah trajnostnosti

Avtor: Andreja Primec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Negotove politične razmere v Evropski uniji so otežile sprejetje direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, enega pomembnejših gradnikov zelenega prehoda. Kljub doseženemu začasnemu dogovoru Sveta EU in Evropskega parlamenta o njeni vsebini decembra 2023 se je praviloma ...

5
Nekatera vprašanja upravnega spora v postopkih javnega naročanja

Avtor: Martin Dekleva

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Upravni spor, kot ga določa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), pomeni posebno in dodatno obliko upravnosodnega nadzora zoper odločitve Državne revizijske komisije o zahtevkih za revizijo, katerega neposredni namen je predvsem varstvo javnega interesa. Poznavanj...

6
(Ne)učinkovitost pravic letalskih potnikov v EU

Avtor: Masha Korošec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Pravice potnikov v letalskem prometu so v EU zagotovljene v Uredbi 261/2004, ki si prizadeva za celovito obravnavo težav, s katerimi se potniki srečujejo, kadar je njihov let odpovedan, ima zamudo ali jim je bilo vkrcanje na letalo zavrnjeno. Kljub širokemu naboru pravic, ki so potnikom v ...

7
(Ne)dopustne zahteve po razkritjih podružnice tujega podjetja iz države članice EU

Avtor: Eva Vervega

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Mnoga podjetja z namenom vstopa na tuji trg in širjenja svoje dejavnosti izkoristijo možnost ustanovitve tuje podružnice. Ta pristop jim je praviloma dopuščen z zakonom in je odraz svobodne gospodarske pobude. Tujim podjetjem držav članic EU pa je to bistveno olajšano na notranjem trgu EU,...

13
Izpodbojnost domneve o pravični denarni odpravnini v poprevzemnem obdobju ni omejena na specifične primere (zlorabe)

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Procesne predpostavke in ugovori: Vsebinska presoja utemeljenosti ustavne pritožbe: C.:

16
Domneva pravičnega nadomestila v poprevzemnem obdobju je izpodbojna

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Način oblikovanja cene v prevzemni ponudbi: Izpodbojnost domneve pravičnega nadomestila:

17
Dobrovernost ob sklenitvi razpolagalnega pravnega posla kot odločilna predpostavka pridobitve lastninske pravice na nepremičnini (tudi na čolnu) od nelastnika

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.6.2024

Povzetek: O pridobitvi lastninske pravice na čolnih: O pridobitvi lastninske pravice od nelastnika: Kdaj mora biti podana dobra vera pridobitelja: O zaznambi spora v ladijskem registru:

Počisti vse