c S

Uredniški odbor


Odgovorna urednica: izr. prof. dr. Jerneja Prostor
Odgovorna urednica za gospodarsko pravo: izr. prof. Jerneja Prostor
Odgovorna urednica za delovno pravo: prof. dr. Darja Senčur Peček


Uredniški odbor:
mag. Nataša Belopavlovič – Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Rado Bohinc – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
dr. Borut Bratina – Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
dr. Anjuta Bubnov Škoberne – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Marjana Coronna – Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Peter Grilc – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Šime Ivanjko – Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Miha Juhart – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Dionis Jurić – Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
dr. Susanne Kalss – Wirtschaftsuniversität Wien
dr. Marijan Kocbek – Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Vesna Kranjc – Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
ddr. Günther Löschnigg – Karl-Franzens Universität Graz, Rechtswissenschaftliche Fakultät
dr. Drago Mežnar – Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
dr. Mitja Novak – Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Nina Plavšak – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Saša Prelič – Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Claudia Rudolf – Universität Wien
dr. Grega Strban – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Martin Štefko – Univerzita Karlova, Právnická fakulta
dr. Zvone Vodovnik – Fakulteta za državne in evropske študije
dr. Petra Weingerl – Univerza v Mariboru, Pravna fakultetaOdgovorna urednica


Dr. Jerneja Prostor je izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2009 se je najprej zaposlila v finančnem sektorju, v družbi za upravljanje v Ljubljani. Na fakulteti je zaposlena od septembra 2011 ter se ukvarja predvsem s področjema gospodarskega statusnega in gospodarskega pogodbenega prava.

Leta 2013 je na isti fakulteti zaključila znanstveni magistrski študij z zaključnim delom s področja prava družb EU.

Kot doktorandka se je nekaj mesecev izpopolnjevala na Pravni fakulteti Univerze Friedricha Schillerja v Jeni in na Inštitutu Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) v Hamburgu ter obiskala Inštitut Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen) v Münchnu. Septembra 2018 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko obranila disertacijo z naslovom Korporacijska kondikcija – varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu. Pozneje je ponovno obiskala Inštitut Maxa Plancka v Hamburgu in nadaljevala svoje znanstveno raziskovanje, v okviru programa Erasmus pa je delovala tudi na Pravni fakulteti Univerze Eötvösa Loránda (ELTE) v Budimpešti ter na Pravni fakulteti Universidade Portucalense v Portu.

Od aprila 2018 do julija 2021 je opravljala dopolnilno delo na Vrhovnem sodišču RS, in sicer kot strokovna sodelavka na Gospodarskem oddelku.

Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, objavljenih v uglednih domačih in tujih pravnih revijah ter znanstvenih monografijah. Redno se udeležuje tudi strokovnih in znanstvenih konferenc ter posvetov in sodeluje pri domačih in tujih raziskovalnih projektih. Kot komentatorka je sodelovala tudi pri Velikem komentarju Zakona o gospodarskih družbah.