c S

Kontakt

Podjetje in delo: revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo
ISSN: 0353-6521
ISSN (online): 1581-1107
COBISS.SI-ID: 137244


Glavna urednica
doc. dr. Jerneja Prostor
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Mladinska ulica 9
2000 Maribor

e-pošta: jerneja.prostor@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 24


Tehnična pomoč
Podjetje in delo
LEXPERA d.o.o. (GV Založba)
Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana

e-pošta: literatura@gvzalozba.si
telefon: +386 (0) 1 309 18 20


Založnik

naziv:

LEXPERA, pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana

skrajšani naziv:

LEXPERA d.o.o. Ljubljana

sedež:

Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija

velikost podjetja:

majhna

odgovorna oseba:

mag. Tomaž Iskra, direktor

leto ustanovitve:

1989

osnovni kapital:

16.796,03 EUR

e-naslov:

literatura@gvzalozba.si

spletna stran:

https://www.gvzalozba.si

telefon:

*386 (0) 1 30 91 800 (centrala), (0) 1 30 91 820 (prodaja)

faks:

+386 (0) 1 30 91 815

identifikacijska številka za DDV:

SI 27683893

matična številka:

5333482

 

šifra in opis dejavnosti:

63.120 Obratovanje spletnih portalov (glavna dejavnost);

58.110 (izdajanje knjig); 58.140 (izdajanje revij); 82.300 (organizacija sejmov); 85.590 (izobraževanje)

 

transakcijski račun:

SI56 3300 0000 1619 988 Addiko Bank

številka ISSN:

0353-6521 (Podjetje in delo)

povezave na osnovne podatke:

Poslovni informator Republike Slovenije (PIRS)


LEXPERA d.o.o. ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami in odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem družbe. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. Glede na lastništvo je zasebna.


Družba posluje v lastnih poslovnih prostorih v 11. in 12. nadstropju na Tivolski 50 v Ljubljani vsak delavnik od 8.00 do 16.00.