Novi zakon o delovnih razmerjih: Normativna oblast delodajalca
Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Delodajalec v pogodbenem delovnem razmerju ima položaj, ki ga splošno določa sistem pravnih norm. V številnih elementih je njegov položaj de lege lata in de lege ferenda določen sorazmerno abstraktno, zato se...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo