Teoretična razprava - Posest: Dedovanje podjetja samostojnega…
Karel ZUPANČIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani UVOD Zakon o dedovanju nima posebnih določb o prehodu premoženja, s katerim je umrli samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu največkrat: "podjetnik") opravljal pridobitno dejavnost, na njegovega pravnega nasledn...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo