Teoretična razprava - Posest: Nekatera vprašanja varstva posestnih…
Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Spori zaradi motenja posesti so pogosti. Namen posestnega varstva bi bil dosežen le, če bi se reševali hitro. Pa se praviloma ne. Niso redki celo primeri, ko sodišče v posestnem sporu odloči šele po nekaj letih. Po to...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo