Statusno preoblikovanje: Možnosti in pravno urejanje posameznih…
Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Pravo družb v novejšem času posveča vse več pozornosti vprašanju statusnopravnih preoblikovanj. Na to kaže tudi dokaj podrobno in obsežno urejanje z direktivami EU. V okviru EU ureja fuzije delniških družb - tretja dire...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo