Statusno preoblikovanje: Združitev (pripojitve in spojitve) gospodarskih…
Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani UVOD Združitve in prevzemi so oblika nove integracije slovenskega gospodarstva na kapitalskih temeljih, ki je zaradi majhnosti obsega slovenskega gospodarstva verjetno nujen proces. Zato je toliko pomembnejše, kako bodo...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo