Statusno preoblikovanje: Pravna razmerja pri vključenih družbah
Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. POJEM IN ZNAČILNOSTI VKLJUČENIH DRUŽB Vključena družba je delniška družba, ki se s sklepom skupščine o vključitvi vključi v drugo delniško družbo, tako imenovano glavno družbo. Takšno možnost povezave med ...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo