Statusno preoblikovanje: Temeljno o problematiki delitev družb…
Saša PRELIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Čeprav obstaja v doktrini o pojmu podjetja več definicij, se to - zgoščeno in poenostavljeno - opredeljuje kot organiziran skupek stvari (premoženjskih predmetov) in ljudi, torej kot povezava kapitala in človeških potenc...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo