Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Pravdni postopek…
Aleš BUTALA diplomirani pravnik namestnik varuha človekovih pravic 1. Slovenska sodišča so leto 1998 zaključila z več kot 590.000 nerešenimi zadevami. Med njimi je bilo 71.813 pravdnih.(*1) Če tej številki prištejemo še 31.283 zadev na delovnih in socialnih sodiščih, je bilo 31. decembra 1998 ner...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo