Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Pravica do…
... - ustavni vidik Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 22. členu zagotavlja pravico do enakega varstva pravic v postopku. Kot ugotavlja Ustavno sodišče, iz te ustavne določbe izhaja pravica do kontradiktornega postopka, v kat...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo