Postopek pred delovnimi sodišči
I. UVOD Želja po zagotovitvi pravice do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja oziroma pravice do sojenja v razumnem roku, zlasti s ciljem zmanjševanja sodnih zaostankov, je zakonodajalca vodila k spremembi veljavne procesne zakonodaje, ki je urejala postopek pred delovnimi sodišči. V letu 1...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo