Vloga procesnega prava pri odločanju v nedržavnem sektorju
UVOD Oblastveno, enostransko odločanje o pravicah in obveznostih posameznikov se kaže na vseh področjih človekovega življenja, ki ga ureja javno pravo. Prav ta veja prava podeljuje pooblastila nosilcem javnih nalog, da v javnem interesu enostransko vzpostavljajo, oblikujejo in odpravljajo javnopr...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo