Fleksibilnejša odpoved pogodbe o zaposlitvi in prilagoditev pravic…
dr. Grega Strban ? 1. IZHODIŠČNE MISLI 2. PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA IZ ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST 2.1. Dostop do pravice 2.2. Obseg pravice in obveznosti prejemnika 3. DENARNE POMOČI BREZPOSELNIM ISKALCEM ZAPOSLITVE 3.1. (Ne)primernost predlogov ureditve de lege ferenda 3.2.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo