Koncept novega kazenskega postopka od inkvizitornega k adversarnemu
Avtorica v prispevku skozi prizmo dveh modelov kazenskega postopka analizira, kako se je v zadnjih 15 letih spreminjala slovenska kazenskoprocesna zakonodaja. Tako ugotavlja, da je bil prvi slovenski ZKP iz leta 1994 dedič jugoslovanske tradicije, da pa se je od takrat devetkrat novelirani zakon moč...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo