Predpravdni in pripravljalni pravdni postopek
Avtor v prispevku predstavlja izhodišča za morebitno prenovo pravdnega postopka. Aktivno procesno vodstvo lahko pomembno pripomore k doseganju ciljev pravdnega postopka. Institut poravnalne ponudbe stranke motivira k pogajanjem in sporazumnemu reševanju sporov. Za hitro in učinkovito rešitev spora s...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo