Kreditno zavarovanje - obligacijskopravna narava posla
Kreditno zavarovanje oziroma zavarovanje del credere, ki ga zagotovi zavarovalnica kreditodajalcu za povrnitev škode zaradi neizpolnitve obveznosti kreditojemalca, je po izrecni določbi Obligacijskega zakonika izključeno iz pravil o zavarovalni pogodbi. Sodna praksa ni enotna o pravni naravi kreditn...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo