Kazenskopravni vidiki kršitve pravic intelektualne lastnine na…
Avtorica v prispevku predstavlja kazniva dejanja, katerih objekt varstva so pravice intelektualne lastnine (pravice industrijske lastnine, avtorska in sorodne pravice ter sui generis pravice intelektualne lastnine), pri čemer ureditev v novem KZ-1 na kratko primerja z ureditvijo v prej veljavnem KZ....

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo