Vrhovno upravno sodstvo - zagotavljanje vladavine prava na upravnem…
Vrhovno upravno sodstvo, ki pomeni izvrševanje najvišje sodne funkcije na področju sodnega nadzora nad upravo, ima odločilno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava na področju delovanja izvršilne veje oblasti. Zato je treba resno razmisliti o nadaljnjem razvoju tega področja, tako z oblikovanjem no...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo