Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu
Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu izvira iz srednjega veka in je očitno starejše kot v notranjem pravu. Nastalo je v zvezi s pravico, kdaj se država lahko zateče k vojni. V sodobnem mednarodnem pravu je tesno povezano s prepovedjo uporabe sile ali grožnje s silo (ius ad bellum) in je eno od m...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo