Varstvo osebnih podatkov pri prenosu v tretje države: na razpotju…
Prispevek obravnava problematiko prenosa osebnih podatkov iz Slovenije in drugih držav članic Evropske unije v tretje države. Pri tem predstavi pravno ureditev v slovenskem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter na evropski ravni, predvsem ureditev v Direktivi 95/46/ES o varstvu posameznikov...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo