Ustavnosodni elementi odločanja Sodišča EU
Povzetek Prispevek gradi na tezi, da ima Sodišče EU nekatere ustavnosodne pristojnosti. Sodišča EU sicer ne moremo šteti za ustavno sodišče v tistem pomenu besede, v katerem se ta pojem uporablja v državah članicah, kljub temu pa ima številne pristojnosti ustavnosodne narave, ki jih lahko pr

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo