Kazenskopravni vidiki plagiata
Prispevek v okviru širše teme o pravnih in etičnih vidikih plagiata obravnava kazenskopravno varstvo moralne avtorske pravice pred posegi v pravico do priznanja avtorstva in pravico do spoštovanja avtorskega dela. Na ravni normativne ureditve v Kazenskem zakoniku (KZ-1) so podrobneje analizirani zakonski znaki, izvršitveni načini, krivdne oblike in sankcije v okviru kaznivega dejanja kršitve moralnih avtorskih pravic (147. členu KZ-1), v kratkem orisu pa tudi glede kaznivega dejanja kršitve materialnih avtorskih pravic (148. člen KZ-1). Posebej so prikazani procesni vidiki možnosti pregona pravnih oseb in podlage za uveljavljanje prekrškovne odgovornosti zaradi kršitve avtorskih pravic.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo