Poseganje ukrepov za sanacijo gospodarstva v sistemsko ureditev…
Avtor obravnava zakonske ukrepe za sanacijo gospodarstva ter njihov vpliv na druga sistemska pravna področja. V prvem delu prispevka našteva dosedanje relevantne zakonske ukrepe, ki so sovpadali z začetkom in trajanjem svetovne finančne in gospodarske krize, v drugem delu pa podrobneje obravnava dva zakonska ukrepa, ki neposredno urejata predvsem položaj bank, posredno pa tudi gospodarstva, in sicer Zakon o bančništvu in Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo