Obdavčitev nezakonitega in neprijavljenega dohodka
Članek obravnava obdavčitev dveh vrst dohodkov, in sicer dohodkov, ustvarjenih z nezakonitimi ravnanji (nezakoniti dohodki), in dohodkov, ki niso bili obdavčeni, ker jih zavezanec ni napovedal (nenapovedani dohodki). Druga vrsta dohodkov se izračuna posredno, z uporabo podatkov o spremembi čistega premoženja in potrošnji zavezanca, za kateri davčni zavezanec ne more dokazati obdavčenega ali davka prostega vira. V tem primeru ni pomembna davčna narava dohodkov, ampak samo dejstvo, da so nastali. Dohodki, ugotovljeni posredno, lahko izvirajo iz zakonitih ali nezakonitih ravnanj. Ne glede na zakonitost vira povečujejo ekonomsko sposobnost davčnega zavezanca, zato morajo biti obdavčeni enako.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo