Odvzem premoženja nezakonitega izvora in kazensko pravo
Avtor analizira nekatere vidike razmerja med kazenskim pravom in civilnopravnim ukrepom odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot ga pozna slovenski Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Zakonodajalec je v postopek odvzema vključil več točk, ki postopanje pristojnih organov po ZOPNI navezujejo na tek (pred)kazenskega postopka zaradi tako imenovanih kataloških kaznivih dejanj. Ta navezava sicer krepi legitimnost odvzema premoženja nezakonitega izvora, ker ta nikoli ne more povsem nadomestiti kazenskega pregona. Vendar pa zaradi teh prepletanj lahko trpi učinkovitost postopkov odvzema. Ti lahko potekajo pravzaprav le, dokler se zoper osebo, katere premoženje je predmet finančne preiskave in postopka odvzema, vodi kazenski postopek.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo