Kaj (vse oziroma vsaj) bi morali vedeti uporabniki o informacijskem…
1. Namen prispevka 2. O informacijskem sistemu e-ZK 3. Moduli, ki so sestavni del informacijskega sistema e-ZK 3.1. Modul za informacijsko podporo vlaganja elektronskih predlogov in obvestil o pravnih dejstvih, ki so podlaga za vpis po uradni dolžnosti 3.2. Modul za informacijsko podporo voden

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo