Sistem e-INS: večno razhajanje med uporabniki in dejanskim stanjem
Avtorica podaja kratek zgodovinski pregled razvoja informatizacije vpisnikov za podporo postopkom zaradi insolventnosti, predstavi informacijski sistem e-INS z eINS-vpisnikom, e-spisom, e-opravili. Obravnava tudi razlike med skupinami uporabnikov sistema e-INS glede na njihove vloge. Predstavljene so najpomembnejše aktivnosti za nadgradnjo obstoječega sistema.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo