Položaj in pravne možnosti ločitvenih upnikov v postopku prisilne…
Prispevek obravnava položaj imetnikov zavarovanih terjatev v postopku prisilne poravnave. Niti začetek postopka prisilne poravnave niti pravnomočna potrditev prisilne poravnave ne učinkuje na zavarovane terjatve. Zato ostane položaj imetnikov zavarovanih terjatev nespremenjen.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo