Prevzem insolventne tarče z zunajsodnim finančnim prestrukturiranjem
Prispevek obravnava vprašanja, povezana s finančnim prestrukturiranjem gospodarskih družb. To se lahko izvede zunajsodno ali pa s sodnimi postopki zaradi insolventnosti, zlasti postopkom prisilne poravnave, ki je urejen v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIP). Zunajsodno poravnavo bo predvidoma v slovenski pravni red vnesel Zakon o sistemski razdolžitvi podjetij, s čemer naj bi se v bančnoposlovni praksi povečala pravna varnost, predvidljivost in učinkovitost. Pogost ukrep finančnega prestrukturiranja, ne glede na to, ali gre za zunajsodni ali sodni postopek, je konverzija upniških terjatev v kapital insolventnega dolžnika. Posledično prihaja do bistvenih sprememb v dolžnikovi lastniški strukturi, ki so praviloma začasne, saj si nekdanji upniki (zdaj novi lastniki) želijo čim hitrejšega izstopa, ki ga praviloma omogoča naknadni prevzem saniranega podjetja.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo