Vpliv ustanovitve hčerinske družbe s stvarnim vložkom na pravni…
Dejansko stanje Družba A je ustanovila hčerinsko družbo B tako, da je vanjo kot stvarni vložek prenesla svoje nepremično premoženje in opremo. To premoženje je bilo v pretežnem delu obremenjeno s stvarnimi pravicami upnikov družbe. Čista neto vrednost premoženja družbe A, ki je bilo preneseno kot stvarni vložek na družbo B, je pozitivna in je izkazana v osnovnem kapitalu družbe B. Kasneje, nekaj časa po ustanovitvi družbe B (torej po njenem vpisu v sodni register), je družba A poslovni delež, ki ga je pridobila v družbi B, odplačno odsvojila družbi C. Družba C kupnine ni plačala.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo