Sodnik


Povzetek: Zaradi varovanja pred zlorabo oblasti je ta razdeljena med različne državne organe. Nosilec sodne oblasti je sodnik. Njegov pravni položaj se pomembno razlikuje od nosilcev zakonodajne in izvršilne oblasti, pa tudi od delavcev in javnih uslužbencev. To se mora odražati tudi v ustavni in zakonski ureditvi. Izboljšave bi bile dobrodošle na vseh ravneh, od oblikovanja pravnega študija in pravniškega državnega izpita, izbora sodnikov in vloge Sodnega sveta, zagotavljanja vseh vrst neodvisnosti sodnika, še posebej v času pretresov v družbi, do omejevanja nesodnih nalog, na primer dodelitev ali predsedovanja.

Ključne besede: sodnik, pravniški državni izpit, sodni svet, sodniški mandat, dodelitev sodnikov

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo