Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj


Povzetek: Prispevek poudarja pomen socialnih zavarovanj za uresničevanje mednarodne in ustavne temeljne človekove pravice do socialne varnosti. Predstavljene so skupne značilnosti in nekatere posebnosti. Ugotovljeno je, da se v času (ekonomskih ali zdravstvenih) pretresov v družbi sistem socialnih zavarovanj uporabi tudi za druge namene, večkrat pa se vanj tudi nesistemsko poseže z interventnimi ukrepi. Predlagano je oblikovanje skupnih določb socialnih zavarovanj ali celo socialnega zakonika. S tem bi lažje sledili novejšim oblikam organizacije dela in družine, razmejili med socialnim zavarovanjem in drugimi oblikami ter zagotovili preglednost in predvidljivost ravnanja kot temelja pravne varnosti.

Ključne besede: socialno zavarovanje, socialna varnost, socialni zakonik, covid-19

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo