Nekatera pravna vprašanja glede uveljavljanja informacijske pravice…
Družba A je imetnik poslovnega deleža v družbi B, d. o. o., in sicer v obsegu 20-odstotnega deleža njenega osnovnega kapitala. Družba B po kapitalski liniji navzdol lastniško obvladuje več družb in tudi na njenih skupščinah družbe se obravnavajo letna poročila družbe ter skupine družbe B.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo