Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti


Povzetek: Sistem socialnega varstva je redkeje pravno analiziran del prava socialne varnosti. Tudi zaradi tega se lahko zmotno uporabljajo podobni izrazi, kot so socialna varnost, socialno varstvo, socialna zaščita, socialna ugodnost in socialna odškodnina. Med posameznimi izrazi so pomembne vsebinske razlike v pravni naravi in odgovornih nosilcih posameznega sistema. Le poznavanje razlik in dosledna uporaba uveljavljenih izrazov lahko omogočita pravilno oblikovanje posameznih ukrepov na omenjenih področjih, dobro razumevanje prava EU in prava drugih držav članic ter tudi uspešno uporabo v pravni teoriji in pravni praksi. Še posebej v času gospodarskih pretresov v družbi se sistem socialnega varstva pogosto spreminja.

Ključne besede: socialno varstvo, socialna pomoč, socialna zaščita, socialna ugodnost, socialna odškodnina

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo