Veljavnost pogodbe, obstoj pooblastila, kršitev ZJN-3
Javni zavod in gospodarska družba (v nadaljevanju družba D.) sta v sporu glede obveznosti plačila kupnine za prodajo oziroma nabavo določenih aparatov in potrošnih reagentov zanje. V gospodarskem sporu je na I. stopnji že odločalo sodišče (Okrožno sodišče v Ljubljani, sodba VIII Pg 1833/2020-17 dne 18. 6. 2021).

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo