Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu
V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je v 542. členu določeno, da mora obvladujoča družba odvisni družbi poravnati vsako med trajanjem pogodbe o obvladovanju nastalo letno izgubo, če ta ni poravnana iz drugih rezerv iz dobička, v katere je bil odveden dobiček med trajanjem pogodbe. Enako velja za pogodbo o prenosu dobička. Če je odvisna družba dala obvladujoči v zakup obrat svoje družbe ali mu ga je drugače prepustila, mora obvladujoča družba poravnati letno izgubo, nastalo med trajanjem pogodbe, če dogovorjena protidajatev ne zadostuje za pokritje.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo