Izbrana pravna vprašanja sodnega imenovanja poslovodstva v družbi…
Ali je sodišče v okviru postopka sodnega imenovanja poslovodstva družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi določbe drugega odstavka 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kakorkoli vezano na sestavo poslovodstva, kot ga predvideva družbena pogodba, ali pa je pri imenovanju takšnega začasnega poslovodstva prosto in samostojno ter vezano izključno na lastno sodno presojo?

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo