Razprava o dopustnosti sodnega imenovanja nadzornega sveta v…
Ali določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kjerkoli vsebujejo pravno podlago za sodno imenovanje članov nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in ali je določila ZGD-1, ki se nanašajo na sodno imenovanje članov organov vodenja in nadzora v delniških družbah, mogoče smiselno uporabiti tudi za d. o. o.?

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo